Petropavlovsk
Petropavlovsk Regional Hospital
v +7 (7152) 46 85 65
+7 (777) 284 64 57

Medical Coordinator: Paplavskaya Vera Vladimirovna
Kokshetau
Family doctor
a 113, Abay st. off.#2
v +7 (701) 598 2459 (around the clock)
+7 (701) 598 24 59

Family doctor: Mukanova Ermek Khadzhiakparovna
Car and travel insurance
a 112, Abay st., off.#41
v +7 (7162) 25 65 64
+7 (7162) 25 25 43
+7 (701) 628 77 14
Representative: Tkacheva Nataliya Ivanovna
Kostanay
Medical diagnostic center "Hippocrates"
a 151, Pervoye May st., building # 7
v +7 (705) 763 74 53 +7 (7142) 54 61 99

Representative: Andrey Mansurov
Pavlodar
Ekibastuz
Pavlodar Representation
a Pavlodar Regional Diagnostic Center
120 Ak Margulan st.
20 Brusilovskiy st.
v +7 (7182) 32 27 04
+7 (701) 536 34 49 around the clock
+7 (7152) 46 37 81
+7 (701) 536 34 49
Representative: Salambekova Gulzhan Shayakhmetovna
Ekibastuz Representation
a 22, Toraigyrov st.
v +7 (775) 463 26 28
+7 (747) 609 73 02
Medical Coordinator: Zhaidarova Sofia Raufovna
Semey
Semey Representation
a 97, Dostoyevskiy st.
v +7 (7222) 52 04 97
+7 (7222) 52 34 72
+7 (7222) 52 26 61
+7 (777) 985 50 85
Representative: Shalabayeva Galina Borisovna
+7 (7222) 56 82 11
+7 (777) 239 16 94
Ust-Kamenogorsk
Medical Centre «Fit»
a 15 Piterskih Communarov st.
v +7 (7232) 26 26 44
+7 (702) 260 81 61
Physician, coordinator: Khisambinova Ainash Kumarkhanova
+7 (705) 271 63 63
+7 (7232) 26 26 44
Nur-Sultan
Interteach Family Clinic
a 1 Kenesary st.
v 24-hour ambulance
+7 (7172) 515 300
+7 (7172) 515 301
+7 (7172) 515 353
+7 (7172) 515 548
+7 (7172) 24 84 59
(around the clock)
+7 (701) 217 71 00
+7 (701) 026 94 65
+7 (707) 996 61 00

astana.interteach.kz
Interteach Clinic
a 7 Kabanbay Batyr st.
v +7 (7172) 22 81 64
+7 (7172) 22 81 65
+7 (7172) 23 98 39
+7 (7172) 23 90 18
+7 (7172) 24 98 78
+7 (7172) 27 94 74
+7 (7172) 27 94 75
+7 (701) 026 94 60
+7 (701) 026 94 64
Car and travel insurance
a 9/1 Valikhanov st.
v +7 (7172) 21 21 81
+7 (7172) 21 78 47
+7 (701) 220 24 64
Interteach Medical Centre
a 38А, Moskovskaya st.
v +7 (7172) 53 96 18
+7 (7172) 53 96 19
+7 (7172) 53 96 21
Karaganda
Family doctor
a 17, Yerubayev st., app. №6
v +7 (7212) 42 60 72
Medical Coordinator: Miroshnichenko Olga Apollonovna
Taldykorgan
Representation
a 131, Shevchenko st.
v +7 (7282) 24 38 44
+7 (777) 249 19 79
Representative: Nikiforova Irina Aleksandrovna
Almaty
Head office
a 269, N.Nazarbayev ave.
v +7 (727) 3 200 206, 3 200 207
Interteach Family Clinic
a 111, N.Nazarbayev ave.
v +7 (727) 228 28 00
+7 (727) 338 31 00
Interteach International Clinic
a 275E, N.Nazarbayev ave.
v +7 (727) 3 200 200 around the clock
+7 (701) 981 81 54 around the clock

almaty.interteach.kz
Interteach Pediatric Centre #1
a md Samal-2, 49, Mendykulov st.
v +7 (727) 344 11 44
+7 (727) 344 11 45
+7 (701) 516 23 43
Interteach Pediatric Centre #2
a 122A, Kabanbay Batyr st.
v +7 (727) 225 12 12
Interteach Family Clinic
a 21, Iskenderov st.
v +7 (727) 3 200 205
Interteach Family Clinic
a 6, Microdistrict #6
v +7 (727) 3 200 207
+7 (771) 718 10 02
Taraz
Medical representative
a 21, Dostoyevskiy st.
v +7 (7262) 34 01 22
+7 (7262) 34 01 08
+7 (7262) 51 36 69 (Registry)
+7 (701) 745 26 77
Representative: Baisenova Saule Bekovna
+7 (777) 085 92 22
H
Shymkent
Interteach Family Clinic
a 24, Kazybek Bi st.
v 24-hour ambulance
+7 (7252) 53 05 32
+7 (7252) 53 04 12 around the clock
+7 (778) 553 47 53

shymkent.interteach.kz
Turkestan
Representation
a 89А, Talkanbayev st.
v +7 (702) 703 66 99
Representative: Tasyrbaev Raiymbek Berikovich
Kyzylorda
Interteach Family Clinic #1
a 68, Abulkair Khan st.
v 24-hour ambulance
+7 (7242) 27 15 56
+7 (7242) 27 30 59
+7 (7242) 27 30 94
+7 (705) 787 87 02
+7 (701) 212 97 87

kyzylorda.interteach.kz
Interteach Family Clinic #2
a 97, Bayseyitova st.
v +7 (7242) 26 15 70
Zhezkazgan
Medical Centre "Kazakhmys Corporation"
a 34, Alashakhan st.
v +7 (7102) 74 42 97
+7 (7102) 78 19 03
+7 (701) 522 45 27 Medical Coordinator: Nikonova Elena Yuryevna
+7 (7102) 74 42 97
+7 (7102) 74 86 28
Aktau
Interteach Family Clinic
a 61, microdistrict #26
v 24-hour ambulance
+7 (7292) 33 00 15
+7 (7292) 21 02 60 around the clock
+7 (7292) 33 36 43
+7 (702) 516 8360
+7 (777) 212 11 36

aktau.interteach.kz
Bautino
Interteach Family Clinic
a 53, Zakhar Dubskiy st.
v 24-hour ambulance
+7 (72938) 2 4903 around the clock
+7 (72938) 22 956
+7 (72938) 22 531
+7 (775) 907 6310

+7 (72938) 2 29 56

+7 (701) 391 58 27
Kulsary
Interteach Family Clinic #1
a 29Б, Abdrakhmanov st.
v 24-hour ambulance
+7 (71237) 5 03 68
+7 (778) 720 50 50
+7 (71237) 5 13 37
+7 (775) 666 70 10

kulsary.interteach.kz
Interteach Family Clinic #2
a 29В(V), Abdrakhmanov st.
v +7 (71237) 5 13 37
+7 (71237) 5 03 68
+7 778 720 50 50
Atyrau
Car and travel insurance
a 103 Vladimirskiy st.
v +7 (7122) 28 10 50

atyrau.interteach.kz
Interteach Clinic
a 6, Valıhanov st.
v +7 (7122) 51 21 16
Interteach Family Clinic
a 98А, Vladimirskiy st.
v +7 (7122) 28 40 20
+7 (775) 700 7180
Interteach Clinic of Examinations
a 103, Vladimirskiy st.
v 24-hour ambulance
+7 (7122) 28 10 50
+7 (702) 223 1319 around the clock
+7 (7122) 28 25 61
+7 (7122) 28 40 20
Interteach dentistry
a 34, Satpayev st.
v +7 (7122) 20 10 13
+7 (7122) 30 63 66
+7 (7122) 20 04 45
+7 (7122) 21 42 76
H 8.30 – 17.30
Interteach Pediatric Centre
a 17, Satpayev st.
v +7 (7122) 200 260
+7 (7122) 20 25 56
Uralsk
Interteach Medical Centre
a 34, S.Seifullin st.
v 24-hour ambulance
+7 (7112) 50 47 17
+7 (7112) 50 00 77
+7 (7112) 24 15 64
+7 (702) 135 00 09

uralsk.interteach.kz
Interteach Family Clinic
a 2/6, microdistrict
v +7 (7112) 23 44 44
+7 (7112) 23 22 22
Aksay
Клиника Интертич
a ул. Дружба народов, д. 2/2 А
v +7 (71133) 20 000
+7 771 718 10 14
Клиника "Интертич" №1(Педиатрия,стоматология)
a пр.Абая, 22
v Круглосуточная скорая помощь
+7 (71133) 3 33 42
+7 (71133) 3 19 46 круглосуточно

aksay.interteach.kz
Клиника "Интертич" №2(Клиника общего профиля,терапия)
a пр.Абая, 34/1
v +7 (71133) 34 34 0
+7 (71133) 40 100
+7 (71133) 92 776
Aktobe
Клиника "Интертич"
a ул.Пацаева 20
v Круглосуточная скорая помощь
+7 (7132) 56 36 68
+7 (7132) 55 09 59
+7 (7132) 90 50 50
+7 (7132) 90 50 74

aktobe.interteach.kz

Our contact details

Petropavlovsk Regional Hospital
v +7 (7152) 46 85 65
+7 (777) 284 64 57

Medical Coordinator: Paplavskaya Vera Vladimirovna